Özel Durum Açıklamaları

  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 02.07.2019 ABH Anonim Şirketi'ne Finans ve Mali İşler Koordinatörü Atanması Hakkında
2 02.07.2019 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi'ne Yatırımcı İlişkileri Atanması Hakkında
3 12.07.2019 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
4 12.07.2019 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
5 12.07.2019 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
6 12.07.2019 Vekaletname
7 12.07.2019 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
8 12.07.2019 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
9 18.09.2019 Anadolu Birlik Holding A.Ş. 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan Konsolide Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
10 02.10.2019 Anadolu Birlik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Görevden Ayrılması ve Boşalan Yönetim Kurulu Ğyeliğine Geçici Atama Yapılması Hakkında
11 20.12.2019 Yatırımcı İlişkileri Biriminde Görev Değişikliği Hakkında
12 03.01.2020 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında
13 04.02.2020 Anadolu Birlik Holding Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında Özel Durum Açıklaması
14 04.05.2020 Çoban Yıldızı Tasfiyesi Hakkında Özel Durum Açıklaması
15 23.06.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
16 30.06.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
17 02.07.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi 2020 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu
18 02.07.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanağın Güncellenmesi
19 07.07.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Bünyesinde Kurulan Komiteler Hakkında
20 17.07.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Tedarik Zinciri Koordinatörü Atanması Hakkında
21 14.10.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
22 23.10.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
23 19.11.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Danışmanlık Hizmeti Hakkında
24 08.01.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında
25 18.02.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında
26 18.02.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında
27 17.03.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında
28 03.05.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi İcra Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılışı Hakkında
29 21.05.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
30 21.05.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Hakkında
31 07.06.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Derecelendirme Şirketi Hakkında
32 08.06.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında
33 08.06.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında
34 09.06.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi TTK 376. Madde Hakkında
35 27.07.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
36 19.08.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
37 01.09.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
38 06.09.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Finans ve Mali İşler Koordinatörü'nün Görevden Ayrılması Hakkında
39 29.09.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Kredi Derecelendirmesi Hakkında
40 15.11.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılması Hakkında
41 18.11.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı ve CEO Görevden Ayrılması Hakkında
42 20.12.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
43 13.01.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi İcra Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılışı Hakkında
44 19.01.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
45 19.01.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Komite Yapısı Hakkında
46 14.02.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding Üst Düzey Yönetici Atanması Hakkında
47 25.02.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding İcra Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
48 28.03.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding İcra Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılışı Hakkında
49 06.04.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
50 18.05.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
51 06.06.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında
52 17.06.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı & CEO Ataması Hakkında
53 22.06.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Birlik Holding Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında