Altınekin Kampüsü

Çevreci olan tesis kendi buharını kendi atık hammaddesinden üretiyor.

Konya Şeker, tohumculukla ilgili faaliyetlerini Beta Ziraat A.Ş. tarafından gerçekleştirmektedir. Beta Ziraat A.Ş. bölgeye ve bölge iklimine uygun nitelikli tohumlar üreterek, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçi refahını yükseltmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Konya Şeker’in bu yatırım ile hedefi: ülkemizin tohumdaki dışa bağımlılığını azaltmak, çiftçinin pancar ekmediği yıllarda münavebe ürün olarak sözleşmeli tohum üretimi yapmasını sağlamak ve çiftçinin kazancını arttırmaktır. Altınekin’de bulunan üretim tesislerinde hibrit şeker pancarı, hibrit mısır, hibrit ve standart sebze, yem bitkileri ve hububat tohumları üretimi gerçekleştirilmektedir. Altınekin yerleşkesinde tohum işleme, kaplama ve paketleme işlemleri yapılmaktadır. Konya Şeker, TÜBİTAK işbirliği ile ülkemizin mısır tohumunda dışa bağımlı pozisyonunu değiştirmek üzere yerli mısır tohumu ıslahı projesini başlattı ve tohum üretiminde son aşamaya geldi.

Konya Şeker bunun yanı sıra ‘Mildiyö ve IMI grubu herbisitlere dayanıklı yüksek – orta oleik/yüksek linoleik asit içeren Hibrit ve Ebeveyn Yarıyol Ayçiçek Islah Materyallerinin Geliştirilmesi’ konulu 1501 TÜBİTAK projesi ile ayçiçek ıslahına da başladı.

Konya Şeker’in Altınekin Kampüsü’nde yer alan bir diğer yatırımı ise Hamyağ Fabrikasıdır. Yüksek teknoloji ürünü makine - ekipman parkı ve tam otomatik PLC otomasyona sahip akıllı bir tesistir. Yüksek ürün kalitesi ile yılda 150 bin ton ayçiçeği, 100 bin ton soya ve kanola işleme ve yıllık yaklaşık 66 bin ton ham ayçiçeği yağı ve yaklaşık 80 bin ton ayçiçeği küspesi üretim kapasitesine sahiptir.

Konya Şeker’in hamyağ tesisi kuracağını ilan etmesiyle Konya bölgesinde yağlı tohum ziraatına ilgi artmıştır. 2010 yılında 50 bin ton civarında olan yağlık ayçiçek üretimi, fabrikanın yapılacağının duyurulduğu 2011 yılında 99 bin tona çıkmış, fabrikanın temelinin atıldığı ve faaliyete geçtiği 2012 yılında ise 211 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında Türkiye’nin en fazla yağlık Ayçiçek üretimi yapan ili Konya olmuştur. 2013 ve 2014 yıllarındaki 260 bin ton seviyesi ile Konya bu yıllarda da en fazla Yağlık Ayçiçek üretimi yapan ili konumunda liderliği devam ettirmiştir.  2015 ve 2016 yılı TUIK verilerindeki 210 bin ton üretim seviyesi ile Konya yağlık Ayçiçek üretiminde yine üst sıralardaki yerini korumuştur.

Bu yatırım; Konya bölgesinde yağlı tohum ekim alanlarının genişletilmesine hizmet etmiş ve yüksek verimli çeşitlerin kullanılması ile de yağlı tohum üretimini arttırmıştır. Ayçiçeği üretiminin yaygınlaşmaya başladığı Konya ve Aksaray bölgesinde üretilen ve üretilecek olan yağlı tohumların bölge ekonomisine kazandırılması ve ek katma değer oluşturulması sağlanmıştır. Orta Anadolu üretim havzasında 1 milyon dekar alanda ve 300-350 bin tonluk çekirdek üretimi ile 40-45 bin çiftçimize 325-350 milyon TL'lik pazardan pay alma imkânı sunulmaktadır.
Bu yatırımla; güvenli satış kanalı endişesi yaşayan çiftçilerin bu problemi çözülmüştür. Yağlık tohumlar alternatif bir ürün olarak çiftçinin münavebeli olarak ekeceği bir ürün haline gelmiş ve ekonomik anlamda kalkınma getirmiştir. Konya ve diğer bölge illerdeki çiftçiler daha güvenle üretip ve satabileceği bir yatırıma kavuşmuştur. Ham yağ ihtiyacının büyük bir kısmını il dışından karşılayan Konya ve bölgede kurulu olan rafineri yağ fabrikalarının ihtiyaçları da bu modern tesis tarafından sağlanmaktadır.

Çiftçilerin en yoğun üretim yaptıkları bölgelerde kantar kurarak, çiftçiyi yormadan alım yapma gayreti içinde olan fabrika, çiftçinin en uygun fiyatı alabilmesi için de büyük çaba sarfetmektedir. Dünyada referans kabul edilen cihazlar ile çekirdeğin yağ ve nem sonuçları alınmakta, performansı daha iyi olan çekirdek primlendirilmektedir. Böylece iyi üretim uygulaması yapan çiftçiler ödüllendirilmekte ve iyi üretime teşvik edilmektedir.

Yağlık ayçiçek tarımının artması, sulanabilir tarım alanlarında özellikle şekerpancarı ile münavebeye sokulması suretiyle tarım ekonomisine ve bölge ekonomisine daha büyük katkı vermektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık toplam yağ tüketimi 30-35 kg'a ulaşmaktadır.

Ülkemizdeki bitkisel yağ tüketimi ise yıllık kişi başına 18-20 kg olup, sağlıklı bir beslenme için bunun 25-30 kg'a kadar çıkartılması gerekir. Dengeli ve sağlıklı beslenme, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemi çok fazla olan bitkisel yağ üretiminin artırılması zorunludur. Bu yatırım GSMH’ye olan katkısının yanı sıra bölgede yapılan hayvancılık açısından da büyük önem arz etmektedir. Çünkü yağ elde etme işleminden sonra kalan yüksek proteine sahip küspenin tamamı, bölgede bulunan yem sanayinin kaliteli hammadde ihtiyacını da karşılamaktadır. Bu yatırım; alternatif enerji olarak biyodizel üretimiyle enerji sektörüne de yön verecek bir yatırımdır. Ham Yağ Fabrikası, kurulduğu günden bugüne kadar ürün kalitesine önem vermiş ve kalitesini tescillemiştir. Fabrikamız, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi, TS 12302 Ham Ayçiçek Yağı Ürün Uygunluk Belgesi ve TS 316 Ayçiçek Tohumu Küspesi Ürün Uygunluk Belgesi'ne sahiptir.

Ayrıca Ham Yağ Fabrikası, Ar-Ge faaliyetleri ile de ön plana çıkmaktadır. “Ayçiçek Yağı Rafinasyonunda Ortaya Çıkan Deodorizasyon Artıklarından Tokoferol ve Sterol Eldesi” başlıklı proje 1511 kapsamında TÜBİTAK tarafından büyük bir destek oranı ile kabul edilmiştir. Bu proje ile Konya Şeker ülke menfaatlerine uygun değerli ürünlerin elde edilmesinde öncülük etmeyi hedeflenmektedir.

www.altinekinyag.com.tr