İK Politikası

Amaç, müşterilere kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için çalışanların gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğu gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve kariyer olanakları sağlamaktır.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

 • Entegre insan kaynakları uygulamaları ile sektörde, Türkiye’de ve Dünya’da öncü olmak.
 • Grubun iş stratejileri doğrultusunda insan kaynakları yönetimi ile tüm şirketlerin iş sonuçlarının iyileştirilmesi,
 • Yüksek performans kültürünü oluşturup çalışan verimliliğini artırarak, nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturmak
 • Organizasyonel verimliliği artırmak.
 • Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek sürekli başarıya doğru yönlendirmek.
 • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
 • Aidiyet duygusunu pekiştirmek.
 • Eşit haklara duyarlılık ve bireysel farklılıklara saygılı olmak.
 • Sosyal sorumluluğun bilincinde çevreye saygılı çalışma anlayışını benimsemek.
 • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci" nin oluşmasını sağlamak,
 • Tüm paydaşlar için değer yaratılmasına yönelik stratejik destek sağlamak.
 • Yukarıda ki tüm politikalarda etik kurallar ve fırsat eşitliliğinin istisnasız uygulanmasını sağlamak.

İş başvuru formu