Kangal Termik Santrali

Sivas Kangal Termik Santrali, 985 milyon dolarlık ihale bedeliyle Özelleştirme İdaresi’nden devralındı. Elektrik üretiminde Konya Şeker'in kurulu gücü 536,66 MW’a ulaştı. 

Santralin Konya Şeker bünyesine katılmadan önceki yıl ortalama yıllık brüt üretimi 2,43 TWh idi. Konya Şeker, santrali devraldıktan sonra rehabilitasyon yatırımlarını başlatarak yıllık üretimi dörtte bir oranında artırdı. Devrin gerçekleştiği Ağustos 2013’ten Aralık 2015’e kadar geçen yaklaşık 2,5 yıllık sürede santralin devralınmadan önceki beş yıllık dönem ortalamasının yüzde 50’sinden fazla elektrik üretim artışı sağlanmıştır. Şu anda santral dizayn değerlerinde üretim performansıyla çalıştırılmaktadır.

Santralde, kömürün ortalama kalorisi 1100 kCal/kg’dır. Santralin günlük kömür ihtiyacı yaklaşık 21 bin tondur. Kangal Termik Santrali’nde yılda yaklaşık 7 milyon ton linyit kullanıldığı düşünüldüğünde Türkiye linyit üretiminin yaklaşık yüzde 8 ila 10’unu Konya Şeker'in ürettiği söylenebilir.

www.kangaltermik.com.tr