Hakkımızda

Anadolu Birlik Holding'in temelleri 1950'li yıllarda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından atılan Konya Şeker Fabrikası’na dayanır. AB Holding, Konya Şeker'in kuruluşunu takip eden son yıllarda yatay ve dikey büyümesiyle oluşan kurumların çatı şirketi olarak 2008 yılında kuruldu.

Sivas’ın Kangal ilçesindeki Termik Santrali’nin özelleştirilmesi ihalesini 985 milyon dolara Konya Şeker kazandı. Bunun yanı sıra enerji yatırımlarına hız veren Konya Şeker, yine Özelleştirme İdaresi’nin açtığı Soma Termik Santrali ihalesini 685.5 milyon dolar vererek bünyesine kattı ve kurulu gücünü de artırdı.

Anadolu Birlik Holdingin kuruluşunun temelindeki bu büyümeyi getiren yönetim felsefesi Ümit Projesi başlığı ile özetlenebilir. Ümit Projesi sermayenin ve kazancın tabana yayılmasını temel alan, bu temelle birlikte üreticinin ve üreticinin yaşadığı yerlerin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasını önceleyen bir toplam kalkınma modelidir.


Ümit Projesi;

    • Üreticinin tarımsal faaliyetlerini tohumdan sofraya kadar bir zincir olarak görür ve bu zincirin tamamının gelişmesini önceler. Nihai tüketiciye doğal ve sağlıklı ürünler ulaştırmayı hedeflerken üreticinin hasadına da talep garantisi oluşturmak hedeflenir.
    • Üreticini yaşadığı köy ve beldelere istihdam yoluyla dolaylı kalkınma sağlar; portföyünü oluştururken bulunduğu bölge ve Türkiye’nin ekonomik ihtiyaçlarını önceler. Bu şekilde hem yerel hem de ulusal kalkınmayı hedefler.
    • Çevresel kalkınmayı öncelikli gündem olarak alır. Ümit Projesi kapsamında planlanan faaliyetler çevreye zarar veren değil adeta çevrenin doğal bir parçası gibi davranmayı önceler; yatırımlar tıpkı doğada olduğu gibi atık bırakmadan o bölgenin doğal bir parçası olacakmış gibi planlanır.
    • Sosyal kalkınma da öncelikli gündemdir. Ulusal ve uluslararası yardım faaliyetleri, eğitime, spora ve sağlığa verilen destekler Ümit Projesi kapsamında toplam kalkınmaya katkı verecek şekilde planlanır.

  • Anadolu Birlik Holding “tarımsal kalkınma ve tarım sanayi entegrasyonunda dünya standartlarını geliştiren sürdürülebilir bir model ortaya koymak” vizyonuyla yoluna devam ederek ortaklarından aldığı güçle yerel ve ulusal kalkınmada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.