Biyoetanol Üretim Grubu

Biyoetanol Üretim Grubu

ETANOL ÜRÜNLERİ

Biyoetanol Fabrikası’nda 2009 yılında kurulan solvent üretim tesisi ile Türkiye’de üretim ve dağıtım iznini sadece Konya Şeker’in aldığı, ilk ve tek kimya sanayi girdisi D tipi etanol üretimi yapılıyor. Bu tesiste yapılan üretimin tamamı ithal edilen etanol karşılığı satılıyor ve yıllık 15 milyon dolar döviz tasarrufu sağlanıyor. Bu ürün, matbaa mürekkep hammaddesi olarak, baskı ve ambalaj sektöründe çözücü olarak ve cam suyu ile antifriz üretimlerinde kullanılıyor.

Bunun haricinde yeni devreye alınan Süper Etanol Tesisi ile Tıbbi, Analiz ve Kozmetik amaçlı etanol üretilmektedir. Konya Şeker hammadde üretici olarak kendi üretimi olan kozmetik etanolünden Çisil Marka Limon kolonyasını piyasa sunuyor..

SIVI KARBONDİOKSİT ÜRÜNLERİ

Konya Şeker, şeker sonrası çıkan atığı değerlendirmek amacıyla kurduğu Biyoetanol Üretim Tesisi’nde hayata geçirdiği ek bir yatırım ile sıvı karbondioksit üretmeye başladı. Aralık 2012’de tamamlanan günde 100 ton üretim kapasitesine sahip olan tesis ile Konya Şeker, Biyoetanol Fabrikası’nda üretimde ortaya çıkan ve atmosfere salınan karbondioksiti tutarak birçok alanda kullanılabilen bitkisel kökenli, doğal sıvı karbondioksit üretimine başladı.

Konya Şeker’in çevreci üretim anlayışının bir uzantısı olan bu tesiste, biyoetanol üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksit gazı, sıvı karbondioksite dönüştürülüyor.

Üretilen ve sıvı olarak depolanan karbondioksit, başta şeker fabrikası ve seraların iç tüketimlerinde olmak üzere kuru buz ve birçok sanayi dalında (demir çelik, atık su arıtma, soğutma, polimerik malzeme işlemelerinde, temizlik, yangın tüpü, tehlikeli madde depolama tankı yastıklama vb) kullanılabiliyor.

Sıvı karbondioksitten üretilen kuru buz da pellet ve farklı boyutlarda blok olarak gıda, soğutma ve temizlik sektörleri için piyasaya verilebiliyor