Biyokütle Enerji Grubu

BİYOKÜTLE ENERJİ GRUBU

“Sıfır atıkla üretim” anlayışının en somut hali olan Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nde üretim sürecinde ortaya çıkan her atık bir başka prossesin hammaddesi olarak kullanılıyor. Yeni nesil çevre dostu teknoloji sayesinde her atık, modern tesislerde biyokütle enerjisine dönüştürülüyor.

BİYOETANOL ÜRETİM TESİSİ

Konya Şeker atığı değerlendiriyor, geleceğin yakıtını üretiyor.

Üretim prosesinde kullanılanşeker pancarının yan ürünü olan melası değerlendirmek üzere dünya enerji sektöründe payı ve değeri gittikçe artan biyokütle enerjisine yatırım yapılıyor. Bu amaçla 2007 yılında tamamlanan Biyoetanol Üretim Tesisi’nde Konya Şeker, yıllık 84 milyon litrelik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük biyoetanol üreticisi konumunda bulunuyor. Türkiye’nin kurulu kapasitesinin yüzde 56’sına sahip olan tesis; melastan, koyu şerbetten ve doğrudan şeker pancarından üretim yapabilecek teknolojiye sahip...

Tesiste üretilen biyoetanol, benzinle harmanlanarak araçlarda yakıt olarak kullanılabiliyor. Gelişmiş ülkelerde ekonomik ve çevreci yaklaşımlarla kullanımı zorunlu ve yaygın olan, harmanlama oranı zorunluluk çerçevesinde her yıl artırılan biyoetanolün tercih sebebi, fosil yakıtların sebep olduğu çevresel olumsuzlukların ve küresel ısınmanın önüne geçiyor. En büyük ithalat kalemi ham petrol olan Türkiye’nin enerji portföyünü yerli tarımsal ürünlerden üretilen yenilenebilir enerji kaynağı olan biyoetanol ile çeşitlendirerek gerçekleştirilen bu yatırımla, üstlenilen çevreci misyon da yerine getirildi.

Biyoetanol fabrikasında 2009 yılında kurulan solvent üretim tesisi ile Türkiye’de üretim ve dağıtım iznini sadece Konya Şeker’in aldığı, ilk ve tek kimya sanayi girdisi D tipi etanol üretimi de yapılıyor. Bu noktada yapılan üretimin tamamı ithal edilen etanol karşılığı satılıyor ve yıllık 15 milyon dolar döviz tasarrufu sağlanıyor. Bu ürün matbaa mürekkep hammaddesi olarak, baskı ve ambalaj sektöründe çözücü olarak ve cam suyu ile antifriz üretimlerinde kullanılıyor.

Biyoetanol Tesisi’nin bünyesinde bulunan Organik ve Organomineral Gübre Üretim Ünitesi,2010 yılında üretime başladı.

Biyoetanol Üretim Tesisi’nin bünyesinde kurulan bir diğer atık üretim ünitesi de Sıvı Karbondioksit Üretim Tesisi’dir. Biyoetanol üretimi ile beraber fermantasyon reaktörlerinden atılan karbondioksitin sıvı karbondioksite çevrileceği tesisin yatırımına Mart 2012’de başlandı. Kasım 2012 tarihinde üretime başlayan tesis, ürettiği sıvı karbondioksiti öncelikle Şeker Fabrikası’nın kapasite kullanımında değerlendiriyor. Ayrıca atık enerji ile çalışan seralarında üretim ve kalite artışı için de kullanılıyor.

SIVI KARBONDİOKSİT VE KURU BUZ ÜRETİMİ

Konya Şeker, şeker üretiminde ortaya çıkan ve atmosfere salınan karbondioksiti ticari bir değere dönüştürdü.

Konya Şeker, şeker sonrası çıkan atığı değerlendirmek amacıyla kurduğu Biyoetanol Üretim Tesisi’nde hayata geçirdiği ek bir yatırım ile sıvı karbondioksit üretmeye başladı. Aralık 2012’de tamamlanan günde 100 ton üretim kapasitesine sahip olan tesis ile Konya Şeker, Biyoetanol Fabrikası’nda üretimde ortaya çıkan ve atmosfere salınan karbondioksiti tutarak birçok alanda kullanılabilen bitkisel kökenli, doğal sıvı karbondioksit üretimine başladı.

Konya Şeker’in çevreci üretim anlayışının bir uzantısı olan bu tesiste, biyoetanol üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksit gazı, sıvı karbondioksite dönüştürülüyor.

Üretilen ve sıvı olarak depolanan karbondioksit, başta Şeker Fabrikası ve seraların iç tüketimlerinde olmak üzere kuru buz ve birçok sanayi dalında (demir çelik, atık su arıtma, soğutma, polimerik malzeme işlemelerinde, temizlik, yangın tüpü, tehlikeli madde depolama yastıklama vb) kullanılabiliyor.