Enerji Santralleri

ENERJİ SEKTÖRÜ
ABH Enerji Grubunun toplam 1526,66 MW’lık kurulu gücü Türkiyenin 2016 yılı sonu itibariyle kurulu gücünün yaklaşık yüzde 1,94 ’ünü oluşturuyor. Bu güce karşılık yıllık yaklaşık net 7,5 Milyar kWh elektrik üretimi ile de 2016 yılı sonu Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 2,7’sini karşılıyor.

KANGAL TERMİK SANTRAL EÜAŞ/SİVAS-KANGAL TERMİK SANTRALİ
Sivas Kangal Termik Santrali, 985 milyon dolarlık ihale bedeliyle Özelleştirme İdaresi’nden devralındı. Elektrik üretiminde Konya Şeker’in kurulu gücü 536,66 MW’a ulaştı. Santralin Konya Şeker bünyesine katılmadan önceki son yıl ortalama yıllık brüt üretimi 2,43 TWh oldu. Santrali devraldıktan sonra rehabilitasyon yatırımlarını başlatan Konya Şeker, yıllık üretimi dörtte bir oranında artırarak yola çıktı. Devrin gerçekleştiği Ağustos 2013’ten, Aralık 2015’e kadar geçen yaklaşık 2,5 yıllık sürede santralın devralmadan önceki 5 yıllık dönem ortalamasının yüzde 50’den fazla bir elektrik üretim artışı sağlandı. Şu anda santral dizayn değerlerinde bir üretim performansıyla çalıştırılıyor. Kangal Termik Santrali, toplam 8 bin 45 hektar alana sahip tek ruhsatta kullanılabilir toplam 91 milyon 717 bin 598 ton kömür rezerviyle satın alındı. Ancak devir alındıktan sonra ruhsat sahasında yapılan yeni sondaj ve etüt çalışmaları sonucu yaklaşık 50 milyon ton civarında ilave rezerv tespit edilmiş olup işletme projesi yeni rezerve göre yeniden yapılıyor. Kömürün ortalama kalorisi 1100 kCal/kg’dır. Santralin günlük kömür ihtiyacı yaklaşık 21 bin tondur. Kangal Termik Santrali’nde yılda yaklaşık 7 milyon ton linyit kullanıldığı düşünüldüğünde, Türkiye linyit üretiminin yaklaşık yüzde 8-10’unu Konya Şeker üretiyor.

SOMA TERMİK SANTRAL EÜAŞ\MANİSA- SOMA TERMİK SANTRALİ

Kangal Termik Santrali’nden sonra 6 üniteden oluşan ve 990 MW gücüyle Soma Termik Santrali ile toplam büyüklük1526,66 MW olurken, elektrikte pazar payı yaklaşık yüzde 2,7’ye ulaştı. Santralin oldukça eski olduğu ve ihale şartnamesine göre çevre ve rehabilitasyon yatırımı yapılması gerektiğinden Konya Şeker, 3 yıl içinde santrale 288 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Kangal Termik Santrali devralınır alınmaz yapılan küçük revizyonlarla santralin üretimi EÜAŞ dönemine göre yüzde 50’nin üzerinde artırarak büyük bir işletme başarısı ortaya çıktı. Ayrıca santralin işletme verimliliği yüzde’31’den yüzde 34’e çıkarıldı. Aynı başarıya rehabilitasyonlardan sonra Soma B Santrali ile devam edilmesi planlanıyor.

ÇOBANYILDIZI EÜAŞ/ Çoban Yıldızı Çumra Termik Santrali

Çoban Yıldızı Elektirik Üretim A.Ş. 2013 yılında hizmete girmiştir. İlk fabrikası olan Konya Şeker Fabrikası’nın kuruluşundan itibaren kendi ihtiyacını karşılamak üzere termik santralde işleten Konya Şeker Konya Merkez ve Çumra Şeker Fabrikaları bünyesinde otoprodüktör lisansı ile elektrik üretiminde kazandığı tecrübeyi ticarileştirmek ve ülkenin enerji arzına katkı yapmak için elektrik üretim lisansı almıştır. Otoprodüktör lisansı ile  iki santralinde 42, 66 MW üretim gücüne sahip olan Konya Şeker, üretici lisansını aldıktan sonra Çumra Kampüsünde kurduğu santral ile Elektrik üretim kapasitesini 79,66 MW’a yükseltmiştir.

TRİJEN SANTRAL

Konya Şeker, Atık Su Arıtma Tesisinde açığa çıkan metan gazını değerlendirmek amacıyla trijen santralini kurmuştur. Santral Atık Su Arıtma Tesisinden nakledilen gazla elektrik üretebildiği gibi aynı anda Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde ihtiyaç duyulan ısıtma ve soğutma sistemlerine de katkıda bulunmaktadır.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş.

12.12.2013 yılında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 20 yıl süre ile aldığı Tedarik Lisansı ile çalışmalarına başlamış olup, 2015 yılı itibari ile son tüketiciye satış faaliyetlerine fiilen başlamıştır.

Tüm ülke genelinde ve özellikle bölgesinde bulunan Serbest Tüketici vasfına sahip tüketicilere ulaşma hedefi ile yola çıkan Doğrudan Elektrik, her geçen gün portföyüne kattığı yeni Serbest Tüketiciler ile sektörün önde gelen ve güvenilir Tedarik firmalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

1526 MW kurulu gücü ile ulusal tarifeden yapılan indirimlerle mesken, ticarethane ve sanayi müşterilerine yerli kaynaklardan ürettiği enerjiyi en avantajlı şekilde sunmaktadır.

Doğrudan Elektrik, üretimin gücünü, güven, süreklilik, müşteri odaklılığı ve yenilikçi anlayışı ile besleyip müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak yoluna devam etmek için var gücüyle çalışmaktadır.