Fidan Üretim

Kendisine "Türkiye nüfusu kadar ağacı toprakla buluşturmak" hedefini belirleyen Konya Şeker bu hedefi gerçekleştirmek ve ağaçlandırmada sürekliliği sağlamak için kendi Fidan Üretim Merkezini de kurmuştur. Konya Şeker kuraklıkla mücadele ve ekosistemde bozulan dengeyi üretici lehine geliştirmek amacıyla Türkiye nüfusu kadar ağaç dikme hedefiyle ağaçlandırma çalışmalarına 2004 yılında başlamıştır. Bu çalışmalara süreklilik kazandırabilmek için de 2005 yılında Fidan Üretim Merkezi'ni faaliyete geçirmiştir. İlk olarak 50 dekar fidan üretim kapasitesiyle kurulan Fidan Üretim Merkezine takip eden yıllarda ilave  alanlarla, 1080 dekar büyüklüğe ulaşmış fidanlığın üretim kapasitesini 3,1 milyon fidan/yıla çıkarılmıştır.

Konya Şeker, 2004 yılında başlattığı ağaçlandırma çalışmalarını, Konya Ovası'nın tamamında yürütmektedir.  Konya Şeker  Fidanlığında uzman ekiplerce yetiştirilen bu fidanlar, ilerleyen yıllarda asıl dikim mahellerine dikilerek  kendine gelinceye kadar gübreleme, sulama, ot mücadelesi ve ilaçlama gibi  işler de titizlikle  yapılmaktadır.

Konya'yı komşu iller ile ilçelere bağlayan yollar ile köy yollarında 4.550 kilometrelik mesafede, 273 ayrı güzergahta çift taraflı ve derinliği 8 ila 10 sıraya kadar varan ağaçlandırma güzergahları ve 67 farklı yerde oluşturulan 9.400 dekarlık toplu orman alanlarında 19 milyonun üzerinde fidan dikimi gerçekleştirmiştir.

Dikimi yapılan bu  fidanlar  doğal iklimleme yaparak bölgenin yağış rejimine olumlu etki yapmakta sonuçta birim alanda verim ve kaliteyi  artırıcı bir rol olmakta, tarım zararlıları ile biyolojik mücadelede olumlu neticeler alınmıştır.

Konya Şeker ayrıca, her yıl meyve fidanı temin ederek ve üreterek bölge çiftçisine dağıtmakta, meyveciliğin bölgede gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede, son 13 yılda bölge üreticisine dağıtımı gerçekleştirilen meyve fidanı sayısı 465 bini aşmıştır.