Tohum Üretim

Konya Şeker’in tohumculukla ilgili faaliyetleri Beta Ziraat A.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor. Bölgeye ve bölge iklimine uygun nitelikli tohumlar üretmeyi, tarımsal üretimde verimliliği artırmayı çiftçi refahını yükseltmeyi amaçlayan tesis, Türkiye’nin tohumdaki dışa bağımlılığını azaltmak ve çiftçinin pancar ekmediği yıllarda münavebe ürün olarak tohum üretimi yapmasını sağlayarak çiftçinin kazancını artırmayı hedefliyor.

Altınekin’de kurulu üretim tesislerinde şeker pancarı, hibrit ve standart sebze, yem bitkileri, buğday ve hububat tohumları üretimi gerçekleştiren tesiste patates invitro ve mini yumru üretimine de başlandı. Türkiye’nin mısır tohumunda dışa bağımlı pozisyonunu değiştirmek için TÜBİTAK ile işbirliği yaparak yerli mısır tohumu ıslahı projesini başlatan Konya Şeker yerli mısır tohumu üretiminde de son aşamaya geldi.

Bunun yanısıra “Mildiyö ve IMI grubu herbisitlere dayanıklı Yüksek – Orta Oleik/Yüksek Linoleik Asit içeren Hibrit ve Ebeveyn Yarıyol Ayçiçek Islah Materyallerinin Geliştirilmesi” konulu 1501 TÜBİTAK projesi ile Ayçiçek Islahına da başlamıştır. Türkiye’nin en büyük tohumculuk şirketlerinden olan Beta Ziraat aynı zamanda ülkenin ihracat portföyü en güçlü şirketlerindendir.