Zirai Üretim

Konya Şeker, “Şeker Kanunu”na göre T.C. Şeker Kurumu’nun her yıl belirlediği şeker kotasını üreticilerine göre sosyal adalet ve barışı dikkate alarak adil bir şekilde dağıtıyor. Münavebe bitkisi olan şeker pancarı bitkisinin sürdürebilirliğini arttırmak, üreticilerin hem toprağın yapısını bozmamaları, hem de az maliyette yüksek verimli ve kaliteli şeker pancarı üretebilmeleri için tarlalarına uygun tohum temin ediliyor,  GPS cihazları ile ekim yapmaları sağlanıyor. Üretici için verimi yüksek, İç Anadolu Bölge iklimine ve toprak yapısına uygun şeker pancarı tohumunu yetiştiriliyor ve dağıtılıyor.

Şeker pancarı üretim ve alımı zamanında üreticilerimizi sıkıntıya sokmamak adına teslim ettiği pancar parasının yüzde 50’sine yakın oranı ekim avansı, sulama avansı, söküm avansı, bayram avansı ve benzeri başlıklar altında nakdi avanslar şeklinde ödeniyor.

Uygulanan program ile üreticilerin üretmiş olduğu mahsul zarar görmeden hızla işleniyor. Böylece fabrikaların az enerji harcayacak, daha çok üretmesini de sağlanıyor.

Çiftçiden teslim alınan her pancar o esnada ‘Pancar Analiz Laboratuvarları’nda inceleniyor, polar ve fire tespiti yapılıyor. Alınan sonuçlar kendileri ile anlık olarak www.tarkop.com web hizmeti ile paylaşılıyor, kalitesi yüksek pancar yetiştirmeleri adına teşvik ediliyor.