Çumpaş - Danabank Süt Üretim Çiftliği

Çiftlik 2006 yılında faaliyetine başlamıştır. 1000 baş kapasiteye sahiptir. Ahırlar kapalı ahır diye tabir edilen modellerde yapılmıştır. Çiftliğiin toplam alanı 150 dekardır. Herhangi bir ziraat faaliyeti yapılmamaktadır. İhtiyaç olan yem bitkileri üreticilerimizden karşılanmaktadır. Üretilen süt Panagro Et-Süt Entegre Tesisi'nde de işlenmektedir. Süt üretimi faaliyeti yapılırken doğan dişi buzağılar damızlık olarak, erkek buzağılar ise besi olarak değerlendirilmektedir.