Sorumluluk Beyanı

  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 18.09.2019 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2 29.06.2020 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
3 15.10.2020 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
4 07.05.2021 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
5 30.06.2021 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
6 10.05.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı