Bağımsız Denetim Raporu

  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 01.01.2018 - 31.12.2018 ABH Bağımsız Denetim Raporu
2 18.09.2019 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
3 29.06.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi 01.01.2019 - 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu
4 15.10.2020 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi 01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu
5 07.05.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi 01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu
6 30.06.2021 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi 30 Haziran 2021 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
7 10.05.2022 Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu