Çoban Yıldızı Termik Santrali

Çoban Yıldızı Elektirik Üretim A.Ş. 2013 yılında hizmete girmiştir. İlk fabrikası olan Konya Şeker Fabrikası’nın kuruluşundan itibaren kendi ihtiyacını karşılamak üzere termik santralde işleten Konya Şeker Konya Merkez ve Çumra Şeker Fabrikaları bünyesinde otoprodüktör lisansı ile elektrik üretiminde kazandığı tecrübeyi ticarileştirmek ve ülkenin enerji arzına katkı yapmak için elektrik üretim lisansı almıştır. Otoprodüktör lisansı ile iki santralinde 42, 66 MW üretim gücüne sahip olan Konya Şeker, üretici lisansını aldıktan sonra Çumra Kampüsünde kurduğu santral ile Elektrik üretim kapasitesini 79,66 MW’a yükseltmiştir.