Ar-Ge Merkezi

Gelişmekte olan ülkeler tarım teknolojisinde de genellikle gelişmiş ülkelere bağımlıdır. Bu bağımlılıktan kurtulmanın tek yolu ise araştırma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yapmaktan geçiyor. Bu anlayışla hareket eden Konya Şeker, çiftçinin yeni teknolojilere daha ucuz ve kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla AR-GE çalışmalarına önemli yatırımlar yapıyor.

Bugün biri Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nde ve diğeri Panagro Et-Süt Entegre Tesisleri’nde olmak üzere iki AR-GE merkezinin toplam 112 kişi personeli bulunuyor. Yüzde 70’i araştırmacılardan oluşan bu ekip, ülke tarımının bağımlılıktan kurtulması için çalışıyor. Her iki AR-GE merkezi de, yapılan denetimler sonucu 28 Haziran 2016 tarihinden itibaren, 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanıyor. Konya Şeker, AR-GE çalışmalarının stratejisini; çiftçi ve tüketici için iki farklı yönde tanımlıyor.  AR-GE çalışmalarının stratejisi çiftçi için; ilave gelir kaynağı sağlayarak, refah düzeyini artırmak olurken, tüketici için; tarımdan başlayarak çiftçiden tüketiciye doğrudan sunulan, doğallığından endişe etmeyeceği, ulaşılabilir fiyatlarda, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayacak ürünlerin sunulması olarak kabul ediliyor.

Biri tarımsal faaliyetlere diğeri hayvancılık alanına odaklanmış AR-GE merkezlerinin çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplanıyor.

 • Ülkemizde ve bölgemizde yetiştirilecek tarımsal ürünlere, hayvancılığa katma değer sağlanması ile nihai tüketiciye ulaşan, çiftçiye gelir sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi.
 • Geliştirilecek teknolojilerle verimliliğin arttırılması, bölge tarımına, hayvancılığına ve çiftçiye kazanç sağlanması.
 • Çevre dostu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi.
 • Ulusal ve uluslararası rekabet avantajı sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi.

Tarımın ve tarımsal sanayinin gelişmesi için faaliyet gösteren AR-GE merkezlerinde, denemesi yapılan yeni ürünler ve yöntemler üreticiye yol gösterirken, alternatif ürünlerin yerli üretim modelleri de şekilleniyor. AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen teknik ve teknolojileri geciktirmeksizin yatırımlarında uygulayan, çiftçinin kullanımına sunan Konya Şeker’de iki merkezde toplam 14 laboratuvar bulunuyor. Bunlar;

Çumra Entegre Tesisleri AR-GE Merkezi’nde,

 1. 1. Atıştırmalık Ar-Ge 1
 2. 2. Atıştırmalık Ar-Ge 2
 3. 3. Doku Kültürü Ar-Ge Laboratuvarı
 4. 4. Biyoteknoloji Ar-Ge Laboratuvarı
 5. 5. Biyoteknoloji Ar-Ge Ofisler
 6. 6. Tarım Ar-Ge Ofisler
 7. 7. Şeker Merkez Ar-Ge Laboratuvarı
 8. 8. Balık Serası Ar-Ge Laboratuvarı


Panagro Et-Süt Entegre Tesisleri AR-GE Merkezi’nde,

 1. 1. Et Ar-Ge Laboratuvarı
 2. 2. Et Pilot Tesis Alanı
 3. 3. Et Ofis Alanı
 4. 4. Süt Ar-Ge Laboratuvarı
 5. 5. Süt Pilot Tesis Alanı
 6. 6. Mikrobiyoloji Laboratuvarı