Süper Etanol Tesisi

Bu tesis ile özellikle önemli miktardaki bir ithalat girdisi olan kozmetik sektöründe, sirke üretiminde ve analiz amaçlı etil alkol kullanımı olan üreticilerimize yerli bir üretim etil alkol ürünleri sağlayarak; hızlı, esnek ve sürdürülebilir şekilde hammadde girdisi sağlanabilmesi imkânı sunulmuştur.

Ülkemizde kullanılan tüm etanol çeşitlerini ambalajlı ve dökme olarak sanayi başta olmak üzere küçük işletmeler ve bireysel tüketicinin kullanımına sunmak üzere projelendirilen Süper Etanol Tesisi 2015 yılında tamamlanarak üretime başlamıştır. Süper Etanol Tesisinde üretilen ve üretilmesi planlanan başlıca ürünler; Evsel Kullanım Amaçlı Etanol, Genel Kullanım Amaçlı Etanol, Tıbbi Kullanım Amaçlı Etanol, Analiz Amaçlı Etanol, Sanayi Girdisi Etanol ürünleri ile Çisil Kolonya ve Etanol Sirkesi(acetic acid) çeşitleridir.


Süper etanol tesisi ile özellikle önemli miktardaki bir ithalat girdisi olan Kozmetik, Sirke sektörlerinde ve Analiz amaçlı etil alkol kullanımı olan üreticilerimize yerli bir üretim etil alkol ürünleri sağlayarak; hızlı, esnek ve sürdürülebilir şekilde hammadde girdisi sağlanabilmesi imkânı sunulmuştur.